Gå direkte til innholdet
Utenriksministeriet

Finsk orden til spesialrådgiver Rolf Vestvik 19.10.2006 - Finlands Ambassade, Oslo : Aktuelt

FINLANDS AMBASSADE, Oslo

Finlands ambassade
Thomas Heftyes gate 1, Oslo
Tlf. +47-2212 4900
E-mail: sanomat.osl@formin.fi
Norsk | Suomi | Svenska |  |  | Instagram
Normal skriftStørre skrift
 
Nyheter, 19.10.2006

Finsk orden til spesialrådgiver Rolf Vestvik 19.10.2006

Ambassadør Peter Stenlund overrakte ordenen i Trondheim 19.10.2006 og holdt følgende tale.


Rolf Vestvik

Trondheim 19.10.2006

Ambassadør Peter Stenlund

Tale til spesialrådgiver Rolf Vestvik

Jeg har i dag en spesielt hyggelig oppgave.

Republikken Finlands president, Stormesteren for Finlands Hvite Roses Orden har den 19. mai innvilget Dem, spesialrådgiver Rolf Vestvik, Riddertegnet av Finlands Hvite Roses Orden. Denne ridderordenen ble grunnlagt den 28.1.1919 av riksforstanderen og utformet av Akseli Gallen-Kallela.

Deres nære samarbeidspartnere og kolleger, dvs. landskapsdirektørene Olav Jern, Esa Latva-Rasku, Anita Mikkonen og Hannu Vesa har gjort Stormesteren oppmerksom på Deres store, mangeårige fortjenester i Midtnorden-samarbeidet, et engasjement som ble innledet i 1987, om ikke enda tidligere. Under hele sin tid som kultursjef og spesialrådgiver i Nord-Trøndelag fylkeskommune var Vestvik engasjert i Midtnorden-samarbeidet.

Til merittene hører også lederskapet for EU-prosjektet "Festivals on the Top of Europe", noe jeg gjerne fremhever under det pågående finske EU-formannskapet. Prosjektet samler hele 19 festivaler fra Norge, Finland, Sverige og Skottland.

Din mangesidighet belyses i prosjektene ProMidNord samt North-East Cargo Link, som omfatter næringsliv, utdanning, kultur samt miljø og energi, ikke minst det så aktuelle bioenergispørsmålet. Alt dette har fremmet det grenseoverskridende samarbeidet i Midtnorden, noe som samarbeidspartnerne i Finland, landskapsforbundene i Sødre Savolax, Midterste Finland, Sør-Østerbotten og Østerbotten verdsetter høyt.

Rolf Vestvik har sett den store betydningen av at kulturen gis en stor plass i samarbeidet. Han er en nordist av beste slag og han har fått til mange samarbeidsarenaer der han har vært med. Slik vil en av kollegene i Finland sammenfatte sitt syn på Rolf Vestviks innsats. En annen sier at Rolf foruten å være gourmet, er en utmerket festarrangør og også betoner protokollen til den grad at det har blitt en utfordring for beskjedne finner.

La meg dekorere Dem med ordenstegnet i ultramarin fargesetning.

Gratulerer.

Skriv ut siden

Dette dokument

Oppdatert 07.11.2006


© Finlands Ambassade, Oslo | Informasjon om nettjenesten | Contact