Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Vanliga frågor - Finlands ambassad, Oslo : Tjänster : Vanliga frågor

FINLANDS AMBASSAD, Oslo

Finlands ambassade
Thomas Heftyes gate 1, Oslo
Tel. +47-2212 4900
E-post: sanomat.osl@formin.fi
Norsk | Suomi | Svenska |  |  | Instagram
Normal textstorlekStörre textstorlek
 

Vanliga frågor

Vad avses med konsulära tjänster?

Läs mer på:
Konsulära tjänster

Passansökan i Norge

En ansökan om pass måste alltid lämnas in personligen.  Det går inte att ansöka om pass vid honorärkonsulaten.

Då man lämnar in en passansökan behövs:

  • ett passfoto (Anvisningar för passfoto)
  • tidigare pass eller giltigt id-kort
  • norsk ämbetsbevis, ”Utskrift av registrerte opplysninger” som man får från Skattekontorets folkeregister i Norge och som får vara max. 3 månader gammal
  • en polisanmälan om ett giltigt pass stulits eller försvunnit
  • personer under 18 år ska ha ett skriftlig medgivande av båda sina vårdnadshavare
  • män i åldern 17-30 ska ha ett intyg över närvaro vid uppbåd eller avlagd värnplikt (t.ex. soldatpass, intyg över befrielse)

Passet betalas med bankkort (Visa/Mastercard/Maestro) i samband med ansökan. prislista.

Leveranstiden för ett vanligt pass till Oslo är i allmänhet en vecka.

Mera om pass

Resemeddelanden

Utrikesministeriet publicerar resemeddelanden från nästan tvåhundra länder där Finland är representerat eller där beskickningarna annars kan få tag i pålitliga uppgifter. Mer information: Resemeddelanden

Finskt medborgarskap

Barn

När en finländsk medborgare bor utomlands, hålls hans person- och boendeuppgifter i Finland aktuella endast ifall han själv ser till att anmäla sina uppgifter till Finland. Personen kan göra anmälan antingen till magistraten på den senaste hemorten eller till Finlands närmaste beskickning i det nya hemvistlandet.

I barnets födelseattest nämns i allmänhet bägge föräldrarna. Om föräldrarna är gifta med varandra, är barnet automatiskt fött inom äktenskapet. Om barnets föräldrar är samboende, bör faderskapet fastställas innan en far kan registreras för barnet i Finland.

Befrielse från finskt medborgarskap

Du kan befria dig från finskt medborgarskappå egen begäran om du också är medborgare i en annan stat eller håller på att få medborgarskap i en annan stat.

Tidigare finsk medborgare

Om du tidigare har varit finsk medborgare får du tillbaka ditt finska medborgarskap efter anmälan.

Vigsel utomlands

Information om vigsel i utlandet finns på Information om vigsel i utlandet finns på Evangelisk-lutherska kyrkans webbplats: Vigsel utomlands.

Flytta till Norge

Hallå Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Syftet är att underlätta privatpersoners mobilitet i Norden.

Flytta till Norge.

Jobba i Norge.  Arbeta som sjuksköterska i Norge. Informasjons- og veiledningssenter for arbeidsinnvandrere i Oslo, Caritas.

Utbildning i Norge.

Skriv ut

Detta dokument

Uppdaterat 13.7.2018


© Finlands ambassaden, Oslo | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter