Gå direkte til innholdet
Utenriksministeriet

Ambassadør Pekka Huhtaniemis tale ved åpningen av Åsta Holth-museet 10.7.2004 - Finlands Ambassade, Oslo : Aktuelt

FINLANDS AMBASSADE, Oslo

Finlands ambassade
Thomas Heftyes gate 1, Oslo
Tlf. +47-2212 4900
E-mail: sanomat.osl@formin.fi
Norsk | Suomi | Svenska |  |  | Instagram
Normal skriftStørre skrift
 
Taler, Nyheter, 13.07.2004

Ambassadør Pekka Huhtaniemis tale ved åpningen av Åsta Holth-museet 10.7.2004

Åpning av Åsta Holth-museum
Svullrya, Grue Finnskogen, den 10. juli 2004
Pekka Huhtaniemi, Finlands ambassadør

Mine damer og herrer,

Åsta Holthts karriere som dikter, romanforfatter, kulturaktivist og politisk forkjemper for Finnskogen er velkjent i alle de finske kretser, som under de siste 50 årene har vist interesse for Finnskogen og dens kulturhistorie.

Mange av mine forgjengere som Finlands ambassadører i Oslo har hatt personlige kontakter med henne, blant dem kanskje oftest og mest intensivt ambassadør Jorma Inki, som for tiden fungerer som vår ambassadør i Praha. Jorma og hans kone Ritva, som denne gangen ikke kunne personlig delta på årets Finnskogdager, er sikkert med oss i ånden.

Fra Jorma har jeg også fått en mengde opplysninger om Åsta Holths store meritter i det man har kalt "det kulturelle redningsarbeidet" her på Finnskogen. Selv om jeg altså selv aldri hadde æren og gleden å bli kjent med Åsta, er jeg fullstendig klar over hennes sentrale plass i Finnskogens kulturliv og i de historiske forbindelsene mellom Finland og Finnskogen.

I lys av alt dette vil jeg framføre også Finlands varmeste hilsener til denne fest som markerer åpningen av Åsta Holth-museet her på Leiråker. Denne seremoni, resultatet av et langt og sikkert utfordrende prosjekt, er enda et tegn på den sterke kulturviljen, som preger nåtidens finnskoginger.

Jeg håper at dette museet vil gi ytterligere stimulans og inspirasjon til de tallrike aktivitetene som pågår og er under planlegging her på Finnskogen.

Et moderne museum ser ikke bare bakover; det viser også vei mot framtiden, åpner ferske visjoner og tilbyr idéer og materiale for nye synsvinkler og innovasjoner, som kan brukes til å fremme Finnskogens særegne profil i det nordiske kultursamarbeidet.

Jeg håper at et nært samarbeid kan etableres i framtiden mellom Åsta Holth-museet på den ene side, og Finlands ambassade og det Finsk-norske kulturinstituttet i Oslo på den andre.

I flere ting som er skrevet om Åsta Holths forfatterkarriere har man lagt merke til det eiendommelige, gåtefulle faktum at Åstas litterære verk ennå ikke er blitt utgitt på finsk. Som en relativt ny ambassadør kjenner jeg ikke alle forsøk som antagelig er blitt gjort gjennom årene for å korrigere denne anomali.

Men jeg kan fortelle at har også selv allerede kunnet lansere visse forsøk på å finne et finsk forlag, som kunne publisere Åstas "Kornet og freden", hvis oversettelse til finsk for en tid siden ble fullført av Eeva-Liisa Jor.

Jeg håper at mine og andres forsøk skal snarest lede til et lykkelig resultat. For å unngå dobbeltarbeid må vi nå koordinere våre anstrengelser, og jeg antar at jeg nå under disse Finnskogdager kommer også til å høre de siste nyhetene angående dette.

Med disse ord vil jeg ønske Åsta Holth-museet en lysende framtid og takke alle de lokale ildsjeler, som har satset utallige arbeidstimer på dette prosjektet.

Skriv ut siden

Dette dokument

Oppdatert 15.12.2004


© Finlands Ambassade, Oslo | Informasjon om nettjenesten | Contact