Gå direkte til innholdet
Utenriksministeriet

Finsk orden til honorærgeneralkonsul Christian Bjelland - Finlands Ambassade, Oslo : Aktuelt

FINLANDS AMBASSADE, Oslo

Finlands ambassade
Thomas Heftyes gate 1, Oslo
Tlf. +47-2212 4900
E-mail: sanomat.osl@formin.fi
Norsk | Suomi | Svenska |  |  | Instagram
Normal skriftStørre skrift
 
Nyheter, 16.11.2005

Finsk orden til honorærgeneralkonsul Christian Bjelland

Finlands president Tarja Halonen har bevilget Finlands Løves Ridderskaps kommandørtegn til Finlands honorærgeneralkonsul Christian Bjelland.


Fra venstre ambassadør Pekka Huhtaniemi, fru Liisa Huhtaniemi, fru Teresita Bjelland og Christian Bjelland.

Christian Bjelland får denne utmerkelsen for sin mangeårige innsats for de finsk-norske relasjonene. Han har virket som honorærkonsul i Stavanger i årene 1983-97 og som honorærgeneralkonsul siden 2000.


Christian Bjellands venner deltok under overrekkelsen.

Utmerkelsen ble overrakt i Oslo av Finlands ambassadør Pekka Huhtaniemi den 16. november under en tilstelning i ambassadørens residens.

Ambassadør Huhtaniemi holdt en tale for dagens hovedperson:

"Kjære Christian, Teresita, andre Venner,

Med stor glede har jeg kunnet samle oss alle hit på den finske residensen for å gjennomføre en for meg meget hyggelig diplomatisk akt: nemlig overrekkelsen av en høytstående finsk orden, kommandørtegnet av Finlands Løves orden, for de mange tjenester du Christian har gjort for Finland under din lange konsulkarriere, først i Stavanger og senere her i Oslo.

Jeg er spesielt glad for at jeg har kunnet ordne denne lille seremonien før jeg og Liisa etter noen uker skal forlate Norge. Vi har jo under vår tid her i Oslo kunnet motta så mange ganger både profesjonell hjelp og personlig vennskap fra Christian og Teresitas side. De har åpnet mange viktige dører for oss og de har vist stor gjestfrihet for oss og våre offisielle finske gjester. Sibeliusselskapet har vært et av de viktigste fora for vårt samarbeid.

Som dere merker, snakker jeg både om Christian og Teresita, selv om selve utmerkelsen overrekkes til Christian. Men Generalkonsulinnen bør vite at hennes innsatser har også vært kjempeviktige og høyt verdsatte.

Jeg er sikker på at den finske ambassaden også i framtiden kommer til å få verdifull hjelp og vennskap fra Christian & Teresita, og jeg for min del kommer til å oppmuntre og utfordre våre etterfølgere Peter og Kristiina Stenlund til å aktivt fortsette det nære samarbeidet som vi har hatt med Christian og Teresita."


Også Christian Bjellands nærmeste familie var til stede.

Skriv ut siden

Dette dokument

Oppdatert 16.11.2005


© Finlands Ambassade, Oslo | Informasjon om nettjenesten | Contact