Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Suomi saattaa voimaan sopimuksen ihmisoikeuksien ja ihmisarvon suojaamisesta biologian ja lääketieteen alalla sekä siihen liittyvät kaksi lisäpöytäkirjaa - Suomen suurlähetystö, Oslo : Ajankohtaista : Ulkoministeriö tiedottaa

SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ, Oslo

Finlands ambassade
Thomas Heftyes gate 1, Oslo
Puh. +47-2212 4900
S-posti: sanomat.osl@formin.fi
Norsk | Suomi | Svenska |  |  |  | Instagram
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 
Lehdistötiedotteet, 19.2.2010 | Ulkoministeriö

Suomi saattaa voimaan sopimuksen ihmisoikeuksien ja ihmisarvon suojaamisesta biologian ja lääketieteen alalla sekä siihen liittyvät kaksi lisäpöytäkirjaa

Tiedote 50/2010
19.2.2010

Tasavallan presidentti on antanut 19. helmikuuta asetuksen, jolla on saatettu kansallisesti voimaan Euroopan neuvoston ihmisoikeuksien ja ihmisarvon suojaamiseksi biologian ja lääketieteen alalla tehty yleissopimus sekä siihen liittyvät lisäpöytäkirjat ihmisten toisintamisen kieltämisestä sekä ihmisalkuperää olevien elinten ja kudosten siirroista. Eduskunta oli hyväksynyt yleissopimuksen ja sen lisäpöytäkirjat 6. lokakuuta 2009.

Yleissopimuksessa ilmaistaan biolääketiedettä koskevat tärkeimmät ihmisoikeusperiaatteet. Yleissopimus sisältää yleiset ihmisoikeuksien ja ihmisarvon suojaamista koskevat vähimmäisvaatimukset sekä olemassa olevilla että kehittyvillä biolääketieteen soveltamisaloilla. Lisäpöytäkirjat sisältävät yleissopimusta täydentäviä ja täsmentäviä säännöksiä eräiden erityisalueiden osalta.

Yleissopimuksen keskeiset velvoitteet koskevat terveydenhuoltopalveluiden ja niiden ammatillisuuden turvaamista, henkilön suostumusta lääketieteellisiin toimenpiteisiin, yksityiselämän suojaa ja tiedonsaantioikeutta terveyttä koskevista tiedoista, yksilön perimään liittyviä kysymyksiä, yksilön suojaa biolääketieteellisissä tutkimuksissa sekä ihmisen elinten ja kudosten irrottamista elinsiirtoa varten.

Toisintamiskieltoa koskevan lisäpöytäkirjan mukaan kiellettyjä ovat toimenpiteet, joiden tarkoituksena on luoda toisen ihmisen, elävän tai kuolleen, kanssa perimältään samanlainen ihminen. Elinten ja kudosten siirtoja koskevan lisäpöytäkirjan päämääränä on suojella ihmisen perusoikeuksia elinten ja kudosten siirroissa sekä näihin liittyvässä tutkimuksessa.

Yleissopimus ja lisäpöytäkirjat asettavat sopimusvaltioille vähimmäisvelvoitteet, mutta valtiot voivat soveltaa myös laajempaa suojaa kansallisella tasolla.

Yleissopimuksen ja lisäpöytäkirjojen hyväksyminen edellytti perimän lisäämistä rikoslakiin syrjintäperusteiksi, mikä on toteutettu rikoslain muutoksella (RL 11:11 § ja 47: 3§). Rikoslain muutokset ovat tulleet voimaan 1. tammikuuta 2010 (885/2009). Muilta osin yleissopimuksen ja lisäpöytäkirjojen ratifioiminen ei edellyttänyt muutoksia Suomen lainsäädäntöön.

Yleissopimus on tullut kansainvälisesti voimaan 1999, toisintamiskieltoa koskeva lisäpöytäkirja 2001 ja elinten ja kudosten siirtoja koskeva lisäpöytäkirja 2006.

Yleissopimus ja sen lisäpöytäkirjat tulevat nyt annetun voimaansaattamisasetuksen perustella Suomessa voimaan 1. maaliskuuta 2010.

Lisätietoja: lähetystöneuvos Jaakko Halttunen, puh. 09 1605 5713, ulkoministeriö, ihmisoikeustuomioistuin- ja sopimusasioiden yksikkö, etunimi.sukunimi@formin.fi, hallitusneuvos Päivi Kaartamo, puh. 050 340 5546, sosiaali- ja terveysministeriö, etunimi.sukunimi@stm.fi, LT, dosentti Ritva Halila, Helsingin yliopisto, Hjelt-instituutti, puh. 050 415 1255, etunimi.sukunimi@helsinki.fi

 

Tulosta

Tämä dokumentti

Päivitetty 19.2.2010


© Suomen suurlähetystö, Oslo | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot