Gå direkte til innholdet
Utenriksministeriet

Pass - Finlands Ambassade, Oslo : Tjenester : Pass

FINLANDS AMBASSADE, Oslo

Finlands ambassade
Thomas Heftyes gate 1, Oslo
Tlf. +47-2212 4900
E-mail: sanomat.osl@formin.fi
Norsk | Suomi | Svenska |  |  | Instagram
Normal skriftStørre skrift
 

Pass og Identitetskort

Ambassadens kundeservice

 •  Mandag til fredag kl. 9.00-12.00  
 • Torsdag også kl. 13.00-15.00
 • Tlf +47-2212 4900
 • Det er ikke behov for timebestilling da man søker vanlig 5 års pass
 • Ambassaden er stengt i helgene og i følge finsk lovgivning, også 1. mai, midtsommeraften og julaften samt alminnelige helligdager i Norge.
 • Kontaktinformasjon

OBS! Kundeservice er stengt mandag 24.12.2018 - tirsdag 1.1.2019

Pass 

Passi_harmaa_tausta

Et finsk pass er et reisedokument som kan utstedes til finske statsborgere. Man må ha et gyldig pass for å kunne reise. Alle personopplysninger må være korrekte. Det lønner seg ikke å legge ut på reise med et ødelagt eller skadet pass. Passet fungerer også som legitimasjon. Et pass kan bare inneholde én persons opplysninger – barn kan ikke være oppført i sin foresattes pass.

I utlandet kan man søke om pass ved Finlands diplomatiske representasjoner, det vil si ambassader, generalkonsulater og konsulater. Honorærkonsulater kan ikke ta imot søknader om pass. En søknad om pass må alltid leveres personlig. Den kan ikke sendes per post eller leveres via en annen person. Uavhengig av bosted kan du levere søknad ved en hvilken som helst diplomatisk representasjon og i Finland ved en hvilken som helst politistasjon.

Behandlingen av søknaden kan starte først når alle personopplysninger (navn, opplysninger om barn og deres foresatte osv.) stemmer overens med opplysningene i befolkningsdatasystemet. Søkeren er selv ansvarlig for at opplysningene i befolkningsdatasystemet er korrekte (Befolkningsdatalagen 661/2009, trådte i kraft 1.3.2010). Ved behov for å kontrollere opplysningene kan du ta kontakt med din egen magistrat. Finland diplomatiske representasjoner i utlandet kan være behjelpelige med å oppdatere opplysningene.

Et pass er gyldig i maksimum fem år. Mindreårige skal ha eget pass og skal uavhengig av alder være til stede sammen med sine foresatte når søknad om pass leveres inn.

For å søke om pass trenger man:

 • et passfoto som er helst tatt hos fotograf  (Instruksjoner for passfoto)
 • tidligere pass eller gyldig identitetskort
 • "Utskrift av registrerte opplysninger ” fra Skattekontorets folkeregister.
 • anmeldelse til lokal politimyndighet om at gyldig pass er stjålet eller forsvunnet
 • skriftlig samtykke fra begge foresatte for personer under 18 år
 • menn i alderen 17–30 skal ha en attest for oppmøte ved sesjon eller avlagt verneplikt (f.eks. soldatpass, attest for fritak).
 • I noen tilfeller et finsk personbevis eller et annet bevis på finsk statsborgerskap
 • Avhengig av representasjonen der søknaden leveres, kan det kreves andre dokumenter (for eksempel green card eller det andre passet til personer med dobbelt statsborgerskap).

Dersom søkeren ikke har identitetsdokumenterer som myndighetene godkjenner, vil identiteten bli utredet.

Dersom ikke begge foresatte er med når det søkes om pass for et barn, må man ha med datert og undertegnet skriftlig samtykke fra den fraværende foresatte og en kopi av dennes pass.

Dersom en vernepliktig ikke kan dokumentere utført verneplikt, bes det om en uttalelse fra militærmyndighetene i Finland, og søknaden sendes ikke videre før uttalelsen er mottatt.

Ytterligere informasjon: Passansökan utomlands

Hvor lang tid tar det å få et pass?

Leveransetid for et vanlig pass er som regel 1-2 uker (det tar ca. 4 dager å lage passet + postgang). Mot en tilleggsavgift kan man få et hurtigpass på noe kortere tid.

Å hente passet

Det ferdige passet kan hentes ved den diplomatiske representasjon der søknaden ble levert, men man kan også avtale å få hente det ved en annen diplomatisk representasjon eller en politistasjon i Finland. Passet kan også hentes av en annen person som har fått fullmakt av passets innehaver, eller sendes med posten dersom man blir enige om det på forhånd.

Hvis passet blir borte på en reise

Dersom passet forsvinner, blir skadet eller stjålet når man er utenlands, kan man få et midlertidig pass for hjemreisen eller for å fortsette en allerede påbegynt reise. Midlertidig pass innvilges for den tiden reisen varer, men maksimum ett år. Midlertidig pass framstilles på den diplomatiske representasjonen. En bør være klar over at f.eks. USA ikke godkjenner midlertidige pass uten visum. Man må foreta anmeldelse til det lokale politiet dersom passet blir stjålet eller forsvinner. Anmeldelsen skal vises fram når man søker om nytt pass.

Hvis du befinner deg i et land der Finland ikke har noen egen diplomatisk representasjon, er det mulig å henvende seg til et annet Schengen-lands representasjon for å få et ETD (Emergency Travel Document) for hjemreisen.

Hvor mye koster et pass, og hvordan betaler man?

Ekspedisjonsavgiften skal betales når man leverer inn søknaden. Utenlands betaler man samme sum som eurobeløpet, men i lokal valuta. Kontroller priser og betalingsmåte på den diplomatiske representasjonens prisliste. Dersom passet ikke kan innvilges eller det ikke blir hentet, vil ikke ekspedisjonsavgiften bli tilbakebetalt.

OBS!

Normal leveringstid for et 5 års pass til Oslo er ca. en uke.

Ved Finlands ambassade i Oslo kreves det av permanent bosatte i Norge en mindre enn tre måneder gammel ”Utskrift av registrerte opplysninger ” fra Skattekontorets folkeregister. 

Permanent bosatte i Sverige skal ha med seg ”Personbevis” fra Skatteverket.

Ekspedisjonsavgiften betales med kort. 

Identitetskort

Fra og med den 1.januar 2017 kan man søke om ID-kort ved Finlands diplomatiske representasjoner, det vil si ambassader, generalkonsulater og konsulater. Honorærkonsulater kan ikke ta imot søknader om ID-kort.

Identitetskort

Diplomatiske representasjoner kan utstede vanlige ID-kort til finske statsborgere og til mindreårige finske statsborgere med samtykke fra begge foresatte

Diplomatiske representasjoner kan ikke utstede ID-kort til utlendinger, mindreårige uten samtykke fra begge foresatte, eller midlertidig ID-kort.

Søknad om ID-kort

En søknad om ID-kort må alltid leveres personlig, på samme måte som ved søknad om pass. ID-kort inneholder ikke fingeravtrykk.

Hvor mye koster ID-kort og hvordan betaler man?

Ekspedisjonsavgiften betales samtidig som man leverer inn søknaden. ID-kort koster 90 euro. Utenlands betaler avgiften i lokal valuta. Kontroller priser og betalingsmåte på den diplomatiske representasjonens prisliste. Dersom ID-kortet ikke kan innvilges eller det ikke blir hentet, vil ikke ekspedisjonsavgiften bli tilbakebetalt.

Mer info om ID-kort finner du på finske politiets hjemmeside.

Skriv ut siden

Oppdatert 09.03.2018


© Finlands Ambassade, Oslo | Informasjon om nettjenesten | Contact