Gå direkte til innholdet
Utenriksministeriet

Utenriks- og sikkerhetspolitikk - Finlands Ambassade, Oslo : Info om Finland : Utenrikspolitikk

FINLANDS AMBASSADE, Oslo

Finlands ambassade
Thomas Heftyes gate 1, Oslo
Tlf. +47-2212 4900
E-mail: sanomat.osl@formin.fi
Norsk | Suomi | Svenska |  |  |  | Instagram
Normal skriftStørre skrift
 

Utenriks- og sikkerhetspolitikk

Liput Finlandia-talollaFinland er medlem av Europeiske unionen og tilhører som et nordisk land til et verdifellesskap, som bygger på demokrati samt på respekt for legalitetsprinsippet og menneskerettighetene. Et av målene for finsk utenrikspolitikk har vært å fremme disse verdiene internasjonalt.

I følge det gjeldende regjeringsprogrammet defineres en styrking av Finlands sikkerhet og landets internasjonale påvirkningskraft samt fremming av landets interesser i en verden med stadig dypere samarbeid som generelt mål for utenriks- og sikkerhetspolitikken. Finlands sikkerhetspolitikk bygger på en troverdig forsvarsevne. Finland støtter en styrking av Den Europeiske unionen som en aktør innenfor internasjonal politikk og økonomi. Utvikling av forholdet til nabolandene - De nordiske land, Russland og de baltiske land - står sentralt.

Europeiske unionen

Finland deltar som medlem av Den europeiske unionen fullverdig i arbeidet med å fremme demokrati, menneskerettigheter, rettstaten og markedsøkonomiens prinsipper. Unionen gir en mulighet til å svare på utfordringene, som skapes av den globaliserte verdensøkonomien. Gjennom unionen streber Finland etter å fremme sikkerhet, stabil økonomisk utvikling, sysselsetting, likestilling og sosial rettferdighet. Finland arbeider for en effektivisering av unionens beslutningsprosesser og ønsker å utvikle den i retning av god forvaltningspraksis, åpenhet og ansvarlighet. Som medlem av EMU har Finland, bl.a. som unionens formannskapsland, etterstrebet en samordning av den økonomiske politikken innen euroområdet. Finland støtter en utvidelse av unionen og arbeider for å styrke unionspolitikken innen Europas nordlige deler.

Østersjøen

Finland er en nordlig kyststat ved Østersjøen, noe som gir forholdene til andre stater i dette området en særskilt betydning. Samarbeidet innen Østersjøområdet tilbyr idag store muligheter i forbindelse med den europeiske integrasjonsutviklingen. Disse ønsker Finland å fremme f.eks. gjennom initiativet for EUs nordlige dimensjon. Båndene til de nordiske landene og særlig Sverige har under århundrers historie blitt svært nære. Det nordiske samarbeidet har en betydelig plass i Finlands ytre relasjoner. I forbindelse med det finske EU-medlemskapet har forholdet til Russland fått nye dimensjoner. Den 1300 kilometer lange grensen mellom Finland og Russland danner et grenseområde mellom Den Europeiske unionen og Russland. Finland støtter EU-medlemskap for Estland, Latvia og Litauen. Østersjøområdet er også viktig for finsk utenrikshandel. Bl.a. hører de største handelspartnerne Tyskland og Sverige til Østersjøområdet.

Sikkerhetspolitikk

Utgangspunktet for Finlands sikkerhetspolitikk er å trygge landets vitale interesser i en verden med stadig dypere samarbeid. Finlands politikk går ut på å fremme samarbeidsbasert utvikling av sikkerheten i verden og innen nærområdet. Hjørnesteinen i sikkerhetspolitikken er en pålitelig forsvarsevne. Finland er ikke medlem av noen militær allianse. Fredsbevaring og krisehåndtering er en sentral virksomhetssektor i Finlands sikkerhetspolitikk. Finland deltar i dette arbeidet i mange sammenhenger, såvel innen Den Europeiske unionen som innen rammen av Natos partnerskap for fred, i Forente Nasjoner og i OSSE.

Skriv ut siden

Oppdatert 03.03.2008


© Finlands Ambassade, Oslo | Informasjon om nettjenesten | Contact