Gå direkte til innholdet
Utenriksministeriet

Utdanning og forskning - Finlands Ambassade, Oslo : Info om Finland : Utdanning og forskning

FINLANDS AMBASSADE, Oslo

Finlands ambassade
Thomas Heftyes gate 1, Oslo
Tlf. +47-2212 4900
E-mail: sanomat.osl@formin.fi
Norsk | Suomi | Svenska |  |  |  | Instagram
Normal skriftStørre skrift
 

Utdanning og forskning

Finsk skole
Foto: Riitta Supperi/Keksi/Team Finland

Førskole for seksåringer er frivillig. Alle barn får en obligatorisk grunnutdanning i alderen 7 til 16 år.

Etter grunnskolen kan barna fortsette i klassefritt gymnas (3-4 år) eller velge en grunnyrkesutdanning ved yrkesskolene (2-5 år). Grunnutdanningen er 3-årig, som tilpasses. Skolegangen er gratis. Mer informasjon Utbildningsstyrelsen.

Det finnes 17 universiteter og høyskoler. Antall studenter ved universitetene var 167 179 i 2013, av hvilke 58,7 % er kvinner. I Finland finnes det også 24 yrkeshøyskoler, der man får yrkeshøyskoleutdanning på ulike områder. Mer informasjon fra utdanningsministeriets sider.

Nærmere 60 % av befolkningen har gjennomført utdanning etter grunnskolen og 13 % har en universitetseksamen eller tilsvarende kvalifikasjoner.

I de senere år har det vært nasjonal fokus på forskning og produktutvikling, med spesiell vekt på informasjonsteknologi. Utgifter til forskning og utvikling i forhold til BNP har steget jevnt og var på 3,3 % av BNP i 2013.

Skriv ut siden

Oppdatert 02.09.2015


© Finlands Ambassade, Oslo | Informasjon om nettjenesten | Contact