Gå direkte til innholdet
Utenriksministeriet

Team Finland i Norge - Finlands Ambassade, Oslo : Team Finland

FINLANDS AMBASSADE, Oslo

Finlands ambassade
Thomas Heftyes gate 1, Oslo
Tlf. +47-2212 4900
E-mail: sanomat.osl@formin.fi
Norsk | Suomi | Svenska |  |  |  | Instagram
Normal skriftStørre skrift
 

Team Finland i Norge

Team Finland er et samarbeid som streber etter at ressursene skal utnyttes mer effektivt, til beste for Finland og finske foretak. Målet er å gjøre Finland til et foregangsland i en foranderlig global omverden.

Kjernen i Team Finland består av statsministerens kontor, utenriksministeriet, arbeids- og næringsministeriet, undervisnings- og kulturministeriet samt organisasjonene hjemme og utenlands som styres av disse ministeriene. Arbeidet utføres i nært samarbeid med ulike aktører i næringslivet samt i kultur- og utdannelsesbransjen. Team Finland er et proaktivt nettverk som handler med hurtighet og kvalitet. (team.finland.fi

Team Finland-kontaktpersoner i Norge

Koordinator:
Handels- og presseråd Erja Karkkonen
Finlands ambassade, Oslo
Tlf: +47 22 12 49 13
erja.karkkonen@formin.fi

Ordfører:
Ambassadør Erik Lundberg

Team Finland-aktører i Norge

Team Finland-nettverkets mål i Norge

Målet for Team Finland i Norge er å utvikle og utvide Finlands i all hovedsak positive omdømme i Norge ved hjelp av forskjellige arrangementer samt besøk av og møter med journalister og eksperter. Det sentrale bildet i Finlands omdømme i Norge er av et kunnskaps- og kompetanserikt naboland som kan og vil samarbeide med Norge både som naboland og i mer omfattende sammenhenger.

Teamet ønsker å gjøre det lettere for finske bedrifter og produkter å nå det norske markedet samt å styrke nordmenns oppfatning av Finland som en kompetent samarbeidspartner spesielt i det arktiske området. Et annet mål er å få norske bedrifter og investorer til å fatte interesse for det finske markedet.  Arbeidet med Team Finland-nettverket koordineres av statsministerens kontor.

Finpro newsletter

Skriv ut siden

Dette dokument

Mer på internett

Oppdatert 30.03.2015


© Finlands Ambassade, Oslo | Informasjon om nettjenesten | Contact